ČSN ISO 8914 (560109) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro průkaz Vibrio paraheamolyticus

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 8914:1990. Obsahuje národní přílohu NA, která v rámci věcné a odborné správnosti upozorňuje na, a objasňuje některé méně srozumitelné formulace. Norma určuje všeobecné pokyny pro průkaz Vibrio parahaemolyticus přítomného ve výrobcích určených k lidské výživě nebo ke krmení zvířat. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma stanovuje některé metody zjišťování (ověřování) znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN ISO 8914 (56 0109) byla vydána v květnu 1996.
"Opravou 1)-9/2000", vydanou v září 2000, se s účinností od 1.10. 2000 provádějí čtyři opravy většinou slov glukosa (a jeho složenin) na sacharosa.

Označení ČSN ISO 8914 (560109)
Katalogové číslo 19323
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1996
Datum účinnosti 1. 6. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963193236
Změny a opravy Oprava 1 9.00t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)