ČSN (normy i změny) z března 1996

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 5963 (010174) - březen 1996

Dokumentace. Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka

190 Kč

ČSN ISO 3494 (010236) - březen 1996

Statistická interpretace údajů. Síla testů středních hodnot a rozptylů

550 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN 27721 (021022) - březen 1996

Spojovací součásti. Šrouby se zápustnou hlavou. Rozměry hlavy a jejich kontrola (ISO 7721:1983)

125 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 2935 (225303) - březen 1996

Dřevozpracující zařízení. Pilové kotouče pro stroje na obrábění dřeva. Rozměry

65 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3285 (314927) - březen 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Průměrové řady 0 a 2. Normální vůle. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3286 (314928) - březen 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 0 a 2. Normální vůle. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3287 (314929) - březen 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z oceli. Průměrová řada 2. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3288 (314930) - březen 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z oceli, kadmiovaná. Průměrová řada 2. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3289 (314931) - březen 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí z korozivzdorné oceli. Průměrová řada 2. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3290 (314932) - březen 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3291 (314933) - březen 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z oceli, kadmiovaná. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3292 (314934) - březen 1996

Letectví a kosmonautika. Valivá ložiska pro draky letadel. Soudečková ložiska jednořadá z korozivzdorné oceli. Průměrové řady 3 a 4. Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 554-1 +A1 (346560) - březen 1996

Specifikace celulózových papírů pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky (obsahuje změnu A1:1983)

125 Kč

ČSN IEC 317-16/změna Z1 (347307) - březen 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 16: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným drátem, lakovaný polyesterem, třída 155

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-17/změna Z1 (347307) - březen 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 17: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-18/změna Z1 (347307) - březen 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 18: Vodič pravoúhlého průřezu s měděným jádrem, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-19/změna Z1 (347307) - březen 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 19: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, s vrchní polyamidovou vrstvou, třída 130

32 Kč

ČSN IEC 317-2/změna Z1 (347307) - březen 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 2: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 130, s lepicí vrstvou

Změna byla zrušena k 16. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-20/změna Z1 (347307) - březen 1996

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 20: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyuretanem, třída 155

Změna byla zrušena k 14. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 720 (348022) - březen 1996

Charakteristiky plnojádrových podpěrek pro venkovní vedení

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z3 (360340) - březen 1996

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

32 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z2 (360340) - březen 1996

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

32 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z4 (360340) - březen 1996

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

32 Kč

ČSN EN 60598-2-9/změna A1 (360600) - březen 1996

Svítidla. Část 2: Zvláštní požadavky. Oddíl 9: Svítidla pro neprofesionální fotografování a filmování

125 Kč

ČSN EN 61079-1 (367620) - březen 1996

Metody měření přijímačů pro družicové vysílání v pásmu 12 GHz. Část 1: Vysokofrekvenční měření vnějších jednotek

350 Kč

ČSN EN 61077 (368531) - březen 1996

Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS. Kompaktní kazeta VHS

340 Kč

ČSN EN 60843-1 (368532) - březen 1996

Kazetový systém používající šikmý ČSN záznam obrazu na pásek 8 mm EN 60843-1. Video 8. Část 1: Všeobecné specifikace

440 Kč

ČSN EN 60735 (368630) - březen 1996

Metody měření vlastností obrazových pásků

230 Kč

ČSN ISO/IEC 11570 (369240) - březen 1996

Informační technika. Telekomunikace a výměna informací mezi systémy. Propojení otevřených systémů. Mechanismus identifikace transportního protokolu

190 Kč

ČSN ISO 8571-2 +Amd.1+Amd.2 (369661) - březen 1996

Systémy zpracování informací. Propojení otevřených systémů. Transfer, přístup a management souborů. Část 2: Definice virtuální paměti souborů (obsahuje změnu Amd.1 a Amd.2)

590 Kč

ČSN ISO/IEC 10165-1 (369682) - březen 1996

Informační technika. Propojení otevřených systémů. Struktura informací managementu. Část 1: Model informací managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 12.98t

415 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0022 (420022) - březen 1996 aktuální vydání

Ocelové trubky. Asfaltová izolace trubek nad DN 50

230 Kč

ČSN 42 0524/změna Z1 (420524) - březen 1996

Chemický rozbor technického železa. Stanovení arsenu

32 Kč

ČSN EN 10212 (420524) - březen 1996

Chemický rozbor materiálu na bázi železa. Stanovení arsenu v oceli a železe. Spektrofotometrická metoda

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 2510/změna Z2 (462510) - březen 1996

Chmel

32 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 9149 (569149) - březen 1996

Zmrazené předsmažené bramborové hranolky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.97t, Z2 12.97t

347 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 286-4 (695286) - březen 1996

Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík. Část 4: Tlakové nádoby ze slitin hliníku určené pro vzduchotlakové brzdy a pomocná pneumatická zařízení kolejových vozidel

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0036/změna Z1 (730036) - březen 1996

Seismická zatížení staveb

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6192 (736192) - březen 1996 aktuální vydání

Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 6107-3 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

530 Kč

ČSN ISO 6107-4 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 4

190 Kč

ČSN ISO 6107-8 (750175) - březen 1996

Jakost vod. Slovník. Část 8

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 3.10t

420 Kč

ČSN ISO 10359-2 (757430) - březen 1996

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

190 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 7965-2 (770615) - březen 1996

Obaly. Pytle. Pádová zkouška. Část 2: Plastové pytle

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

222 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 567 (872619) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.83)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 568 (872620) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.84)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 542 (872626) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.81)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 543 (872627) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.82)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 558 +A1 (872629) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Všeobecná hlediska (GSM 04.10) (obsahuje změnu A1:1995)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 564 (872630) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3. Formáty a kódování (GSM 04.80)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 565 (872631) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.81)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 566 (872632) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.82)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 600 (872633) - březen 1996

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Požadavky na signalizaci při spolupráci digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) a veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) (GSM 09.03)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 301 (873564) - březen 1996

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN). Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 376-1 (877052) - březen 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 přístupové sítě (AN) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a přidružených uživatelských bran. Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 377-1 (877053) - březen 1996

Signalizační protokoly a spojování (SPS). Rozhraní Q3 v místní ústředně (LE) pro řízení konfigurace rozhraní V5 a připojených zákaznických profilů. Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 356-1 (877068) - březen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 1: Základní služby [Doporučení ITU-T Q.761 až Q.764 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 356-2 (877068) - březen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 2: Doplňkové služby ISDN [Doporučení ITU-T Q.730 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 356-3 (877068) - březen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 3: Předání identifikace volající přípojky (CLIP) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, kapitola 3 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 356-4 (877068) - březen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 4: Zamezení předání identifikace volající přípojky (CLIR) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, kapitola 4 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 356-5 (877068) - březen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 5: Předání identifikace propojené linky (COLP) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, kapitola 5 (1993), mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 356-6 (877068) - březen 1996

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7. Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní. Část 6: Zamezení identifikace propojené linky (COLR) - doplňková služba [Doporučení ITU-T Q.731, kapitola 6, mod]

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč