ČSN EN 60567 (346725) Zrušená norma

Návod pro odběr vzorků plynů a oleje z elektrických zařízení plněných olejem a pro analýzu volných a rozpuštěných plynů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento návod se zabývá postupy pro odběry vzorků volných plynů z plynových relé a pro odběry olejů ze zařízení plněných olejem, například výkonových a přístrojových transformátorů, reaktorů, průchodek, kabelů plněných olejem a olejových výkonových kondenzátorů. V návodu jsou popsány tři metody odběrů vzorků volných plynů a tři metody odběrů vzorků olejů; výběr mezi metodami často závisí na dostupné aparatuře a na množství oleje potřebného pro analýzu.
Plyny rozpuštěné v oleji musí být před analýzou nejprve extrahovány z oleje. Popsány jsou dvě základní metody, jedna používá extrakci vakuem a druhá stripování (vytěsňování) rozpuštěných plynů, probubláváním nosného plynu vzorkem oleje. Po extrakci jsou plyny analyzovány kvantitativně plynovým chromatografem; metoda analýzy je popsaná. Volné plyny z plynových relé jsou analyzovány bez předchozí úpravy.
Preferovaná metoda pro zajištění provedení extrakce a analýzy plynů u zařízení, považované dohromady za jediný systém, je odplynění vzorků oleje připravených laboratoři, obsahujících známé koncentrace plynů ("srovnávací vzorky plynů rozpuštěných v oleji"), a kvantitavní analýzy extrahovaných plynů. V návodu jsou popsány dvě metody přípravy srovnávacích vzorků plynů rozpuštěných v oleji.
Pro denní kalibrační kontroly chromatografu je vhodné použit srovnávací plynnou směs, rozředěnou dusíkem nebo nosným plynem, a obsahující vhodné známé množství každé z plynných komponent, které budou analyzovány. Popsané postupy berou v úvahu, na jedné straně, problémy typické pro analýzu, spojené s přejímacími zkouškami v továrně, kde obsahy plynů v oleji jsou všeobecně velmi nízké a, na druhé straně, problémy způsobené kontrolami zařízení v terénu, kde přeprava vzorků smí probíhat při normálním tlaku vzduchu a kde mohou být značně velké rozdíly v teplotě okolí mezi továrnou a zkušební laboratoři.

Označení ČSN EN 60567 (346725)
Katalogové číslo 19125
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963191256
Změny a opravy Z1 6.06t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
a nahrazena ČSN EN 60567 ed. 2 (346725)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)