ČSN ISO 10359-2 (757430)

Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci

ČSN ISO 10359-2 Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 10359-2:1994. ISO 10359 se skládá ze dvou částí s obecným názvem Jakost vod. Stanovení fluoridů: Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody. Část 2: Stanovení celkových anorganicky vázaných fluoridů po rozkladu a destilaci. Tato druhá část normy specifikuje metodu stanovení organicky vázaných celkových fluoridů. Metodu lze použít u anorganicky značně znečištěných odpadních vod, které obsahují více než 0,2 mg.l-1 fluoridových iontů. Určité rušivě působící kationty popř. bor, které mohou být přítomny při stanovení fluoridů, se odstraňují při destilaci. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Vzorek vody se v alkalickém prostředí odpaří do sucha. Odparek se taví s hydroxidem sodným. Fluoridy se oddělí ze směsi kyseliny fosforečné s kyselinou sírovou destilací s vodní párou. Jejich koncentrace se stanoví v destilátu iontově selektivní fluoridovou elektrodou (viz ISO 10359-1)." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 10359-2 (75 7430) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN ISO 10359-2 (757430)
Katalogové číslo 19347
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963193472
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10359-1 (757430)
Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody