ČSN EN 474-1 (277911) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část EN 474 specifikuje společné bezpečnostní požadavky pro stroje pro zemní práce. Pokud neexistuje specifická norma, platí EN 474-1.
Tato norma specifikuje společné požadavky na konstrukci a výrobu strojů pro zemní práce, aby chránily pracovníky před nehodami a ohrožením zdraví, ke kterému by mohlo dojít během jejich činnosti, nakládání, přepravy a údržby. Další specifické požadavky pro určité typy strojů pro zemní práce jsou uvedeny v částech 2 až 12 této normy.
Tato část normy uvádí bezpečnostní požadavky pro všechny typy strojů pro zemní práce a musí být používána společně s jednou z částí 2 až 12. Tyto části pro specifické stroje neopakují požadavky z části 1, ale přidávají nebo nahrazují požadavky pro příslušný typ strojů.
Tato evropská norma řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se strojů pro zemní práce, když jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání, které je důvodně předvídatelné.
Tato norma podporuje splnění požadavků uvedených ve Směrnici 98/37/ES (strojní zařízení), která byla změněna Směrnicí 98/79/ES a je převzata do ČSN překladem bez národních modifikací.

Označení ČSN EN 474-1 (277911)
Katalogové číslo 78873
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2007
Datum účinnosti 1. 7. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963788739
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
a nahrazena ČSN EN 474-1 +A1 (277911)
Tato norma nahradila ČSN EN 474-1 (277911) z března 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 +A6 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-12 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-2 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 +A2 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 +A3 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí