ČSN EN 474-1 (277911) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Bezpečnost. Část 1: Všeobecné požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 474-1:1994. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU. Příloha A je normativní a obsahuje "Rozměry sedadla řidiče", příloha B je normativní a obsahuje "Zkoušku řízení strojů na kolovém podvozku s pneumatikami", příloha C je také normativní a obsahuje "Seznam rizik." Příloha D je informativní a obsahuje "Bibliografii". EN 474 "Stroje pro zemní práce - Bezpečnost" sestává z těchto částí: 1 - Všeobecné požadavky, 2 - Požadavky pro dozery, 3 - Požadavky pro nakladače, 4 - Požadavky pro rýpadlo-nakladače, 5 - Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla, 6 - Požadavky pro dampry , 7 - Požadavky pro traktorové skrejpry, 8 - Požadavky pro grejdry, 9 - Požadavky pro pokladače potrubí, 10 - Požadavky pro rýhovače, 11 - Požadavky pro kompaktory, 12 - Požadavky pro lanová rýpadla. Tato první část normy specifikuje všeobecné bezpečnostní požadavky pro stroje pro zemní práce, které jsou definovány v ISO 6165, s výjimkou válců. Do rozsahu této normy jsou zahrnuty kompaktory, zhotovené na základě nakladače na kolovém podvozku a/nebo dozeru na kolovém podvozku. Platí také pro odvozené stroje pro zemní práce, navržené k základnímu použití s pracovním zařízením pro rozpojování, uvolňování, nabírání, přemisťování, přepravu, rozprostírání a srovnávání zeminy nebo kameniva. Další bezpečnostní požadavky pro jednotlivé skupiny strojů pro zemní práce jsou uvedeny v příslušných částech 2 až 11 této normy. V této části jsou uvedeny bezpečnostní požadavky, které se vztahují na všechny skupiny strojů pro zemní práce a tato část musí být proto používána společně s jednou z částí 2 až 11 ( ČSN) EN 474. Tyto části, vztahující se na jednotlivé skupiny strojů, neopakují požadavky uvedené v části 1, ale doplňují nebo nahrazují požadavky pro skupinu strojů o kterou se jedná. Specifické požadavky, uvedené v částech 2 až 11, mají přednost před odpovídajícími požadavky uvedenými v části 1 (ČSN) EN 474. Normalizovány jsou Bezpečnostní požadavky, Návod k používání a dílenská příručka, Značení, Ověření bezpečnostních požadavků/opatření. Norma - bohužel - převzala nesprávnou nomenklaturu ČSN EN 292- 1 a ČSN EN 292-2, což nejvíce vyniká v příloze C (viz výše), kde je srovnání obou výše uvedených norem s touto normou a s Direktivou rady 89/392/EHS. Jde zejména o nesprávné používání pojmu nebezpečí a riziko. ČSN EN 474-1 (27 7911) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN EN 474-1 (277911)
Katalogové číslo 19250
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963192505
Změny a opravy A1 6.99t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2007
a nahrazena ČSN EN 474-1 (277911)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 474-1 +A6 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 474-10 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

ČSN EN 474-11 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu

ČSN EN 474-12 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

ČSN EN 474-2 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

ČSN EN 474-3 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

ČSN EN 474-4 +A2 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 4: Požadavky pro rýpadlo-nakladače

ČSN EN 474-5 +A3 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla

ČSN EN 474-6 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

ČSN EN 474-7 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

ČSN EN 474-8 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

ČSN EN 474-9 +A1 (277911)
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí