ČSN ISO 8528-2 (333140) Zrušená norma

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Část 2: Motory

ČSN ISO 8528-2 Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory. Část 2: Motory
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 8528-2:1993. ISO 8528 sestává z následujících částí se společným názvem Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory: Část 1: Použití, jmenovité údaje a vlastnosti; Část 2: Motory; Část 3: Střídavé generátory; Část 4: Řídicí a spínací přístroje; Část 5: Zdrojová soustrojí; Část 6: Metody zkoušení; Část 7: Technické zaručené hodnoty udávané ve specifikaci a v návrhu; Část 8: Zdrojová soustrojí malých výkonů pro všeobecné použití; Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací; Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem - Metoda obalových ploch; Část 11: Bezpečnostní zdrojová soustrojí s nepřerušitelnými systémy napájení. Části 7 až 10 se v současné době připravují, část 11 je v závěrečném stádiu přípravy a může být rozdělena na dvě části. Tato druhá část ISO 8528 stanovuje základní charakteristiky pístových spalovacích motorů, jestliže jsou použity pro střídavá zdrojová soustrojí. Platí pro střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory pro pozemní a námořní účely, kromě zdrojových soustrojí pro letectví nebo pro pohon pozemních vozidel a lokomotiv. Pro některá zvláštní použití (např. základní napájení nemocnic, výškových budov, atd.) mohou být nutné doplňující požadavky. Ustanovení této části ISO 8528 mají být považována za základní. Termíny, které definují regulaci otáček a otáčkové charakteristiky pístových spalovacích motorů jsou uvedeny a vysvětleny tam, kde se vztahují ke zvláštnímu použití motorů pro pohon generátorů. Ustanovení této normy mají být použita jako základní i pro ostatní typy pohonů s vratným pohybem (např. motory na bioplyn, parní motory). Norma obsahuje následující kapitoly: 3 - Značky, 4 - Jiná pravidla a doplňující požadavky, 5 - Všeobecné charakteristiky, 6 - Otáčkové charakteristiky, 7 - Schopnost převzetí zatížení, 8 - Vibrace a hluk, 9 - Údaje o tepelné bilanci, 10 - Nasávací a výfukový systém, 11 - Schopnost spouštění, 12 - Palivo, maziva a chladivo, 13 - Hodnoty parametrů pro systém regulace otáček. ČSN ISO 8528-2 (33 3140) byla vydána v březnu 1996. Nahradila spolu s ČSN ISO 8528-1 až ČSN ISO 8528-6 ČSN 33 3140 z 15.7.1988.

Označení ČSN ISO 8528-2 (333140)
Katalogové číslo 19202
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963192024
Norma byla zrušena k 1. 10. 2011
a nahrazena ČSN ISO 8528-2 (333140)
Tato norma nahradila ČSN 33 3140 (333140) z července 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 88528-11 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 11: Rotační zdroje nepřerušovaného napájení - Požadavky na vlastnosti a metody zkoušení

ČSN EN ISO 8528-13 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

ČSN ISO 8528-1 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

ČSN ISO 8528-10 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

ČSN ISO 8528-12 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

ČSN ISO 8528-3 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

ČSN ISO 8528-4 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

ČSN ISO 8528-5 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

ČSN ISO 8528-6 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

ČSN ISO 8528-7 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 7: Technické údaje pro specifikaci a návrh

ČSN ISO 8528-8 (333140)
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

ČSN ISO 8528-9 (333140)
Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací