ICS 27.020 - Spalovací motory

ČSN EN 1679-1 +A1 (090001) - září 2011 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory

340 Kč

ČSN 09 0011 (090011) - červenec 1978

Spalovací motory. Veličiny, jednotky a značky pro spalovací motory

440 Kč

ČSN 09 0022 (090022) - leden 1972

Spalovací motory. Názvosloví pístových spalovacích motorů. Druhy motorů

450 Kč

ČSN 09 0772 (090772) - srpen 1969

Spalovací motory. Naftové motory. Technické předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 8.71, Zb 4.73, Zc 12.76t, Zd 3.88, Z5 11.92

415 Kč

ČSN EN 1834-1 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 1: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými plyny a parami

350 Kč

ČSN EN 1834-2 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Motory skupiny I pro použití v podmínkách práce pod zemí s možným výskytem důlního plynu a/nebo hořlavého prachu

340 Kč

ČSN EN 1834-3 (090780) - listopad 2001

Pístové spalovací motory - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení motorů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 3: Motory skupiny II pro použití v prostředí s hořlavými prachy

340 Kč

ČSN 09 0851 (090851) - duben 1975

Spalovací motory. Charakteristiky naftových motorů

230 Kč

ČSN 09 0862 (090862) - květen 1980

Hlučnost pístových spalovacích motorů. Metodika měření a vyhodnocování hluku

340 Kč

ČSN EN ISO 11102-1 (097701) - duben 2010 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušky

190 Kč

ČSN EN ISO 11102-2 (097701) - říjen 2009 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Spouštěcí zařízení s ruční klikou - Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí

190 Kč

ČSN EN ISO 14314 (097703) - březen 2010 aktuální vydání

Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - duben 2019 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost

440 Kč

ČSN ISO 8528-1 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 1: Použití, jmenovité údaje a provedení

340 Kč

ČSN ISO 8528-10 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8528-12 (333140) - listopad 2016

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8528-2 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 2: Motory

230 Kč

ČSN ISO 8528-3 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 3: Generátory střídavého proudu pro zdrojová soustrojí

230 Kč

ČSN ISO 8528-4 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 4: Řídicí a spínací přístroje

340 Kč

ČSN ISO 8528-5 (333140) - srpen 2020 nové vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 5: Zdrojová soustrojí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 8528-6 (333140) - září 2011 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 6: Metody zkoušení

230 Kč

ČSN ISO 8528-8 (333140) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 8528-9 (333140) - duben 1998

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Část 9: Měření a hodnocení mechanických vibrací

230 Kč

ČSN EN 55012 ed. 2 (334227) - červen 2008 aktuální vydání

Vozidla, čluny a spalovací motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.10t

675 Kč

ČSN EN 10090 (420944) - duben 2000

Oceli a slitiny na ventily pro spalovací motory

340 Kč