ČSN 46 3110 (463110) Zrušená norma

Zelenina čerstvá. Košťálová zelenina

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro určení tříd jakosti
- brukví (kedlubny) - Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) var.gongylodes (L.) Markgr.;
- kadeřávku (kapusta kadeřavá) - Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L. ;
- kapusty hlávkové - Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.;1)
- kapusty růžičkové - Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.;2)
- květáku - Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) var. botrytis L.;3)
- zelí hlávkového - Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef.;4)
určených k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Neplatí pro košťálovou zeleninu určenou k průmyslovému zpracování.

Označení ČSN 46 3110 (463110)
Katalogové číslo 19147
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963191478
Změny a opravy Z1 5.00t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2003
a nahrazena ČSN 46 3116 (463116)
Tato norma nahradila ČSN 46 3110 (463110) z července 1982
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 46 31 10
  • ČSN 463110
  • ČSN 46 31 10 : 1996
  • ČSN 463110:1996
  • ČSN 46 3110:1996