ČSN EN 23107 (856341) Zrušená norma

Zinkoxid-eugenolové a zinkoxid-neeugenolové cementy pro dentální účely (ISO 3107:1988)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 23107:1991. Tato mezinárodní norma nezahrnuje specifické jakostní ani kvantitativní požadavky týkající se zdravotní nezávadnosti, avšak doporučuje se, v případě možného biologického nebo toxického ohrožení, přihlédnout k ISO/TR 7405 (do 1.4.1996 v ČR nezavedena). Norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro zinkoxid-eugenolové nebo zinkoxid-neeugenolové cementy dodávané ve dvou komponentech. Tyto komponenty mohou být buď ve formě prášek/kapalina nebo pasta/pasta a musí být vhodné pro použití v ústní dutině. Tyto bezvodé cementy mohou obsahovat eugenol nebo aromatický olej, sloučeniny schopné reagovat s oxidem zinečnatým jako urychlovače, a pryže, pryskyřice a interní anorganická plniva. Za pozornost stojí článek 5.4 Biokompatibilita, který stanoví: "Viz kapitola 0 o užití ISO/TR 7405. Je-li cement zkoušen podle 7.6, nesmí celkový obsah arsenu v cementu převýšit hranici stanovenou v tabulce. tj. max. 2 mg.kg-1." Dalším významným článkem je článek 7.6 Stanovení obsahu arzenu rozpustného v kyselém prostředí. Dále má norma tyto kapitoly: 4 Klasifikace, 5 Požadavky, 6 Odběr vzorků a prohlídka, 7 Zkušební metody, 8 Balení a značení. Norma je doplněna nákresy některých zařízení. Postupy zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN EN 23107 (85 6341) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN EN 23107 (856341)
Katalogové číslo 19195
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963191959
Norma byla zrušena k 1. 4. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 3107 (856341)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)