ČSN EN 21564 (856321) Zrušená norma

Stomatologie. Dentální agarové otiskovací hmoty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 21564:1990. Platí pro dentální agarové otiskovací hmoty v gelové formě, které obsahují jako komponent tvořící gelovou strukturu vratný agarový hydrokoloid. Normalizována je kapitola: 3 Požadavky. V této kapitole, podle čl.3.2.2. "Toxicita" stanoví, že otiskovací hmoty nesmí obsahovat takové koncentrace toxických příměsí, které by mohly být pro člověka škodlivé nebo se mohly škodlivými stát při neúmyslném požití v množství 10 ml. (Výrobce je pak povinnen tento údaj stvrdit certifikátem, přiloženým ke každému balení, viz čl.7.3.) Dále se pak podle čl.3.2.3 posuzuje i dráždivost hmoty, která nesmí vyvolat podráždění zdravé sliznice ústní dutiny, jestliže je hmota použita po ohřátí na 100°C a následném zchlazení na 40°C - 50°C k odebrání otisků. Dále jsou normalizovány kapitoly: 4 Vzorky, 5 Příprava zkušebních vzorků, 6 Zkušební metody, 7 Balení a značení. Norma je doplněna nákresy některých zařízení. Postupy zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN EN 21564 (85 6321) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN EN 21564 (856321)
Katalogové číslo 19136
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963191362
Norma byla zrušena k 1. 8. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 1564 (856321)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)