ČSN ISO 3744 (011604) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou

ČSN ISO 3744 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje metodu měření hladin akustického tlaku na základě měření na ploše obklopující zdroj hluku, v podmínkách převažujícího volného pole v blízkosti jedné nebo více odrazivých rovin s cílem výpočtu hladiny akustického výkonu, který vyzařuje zdroj hluku. Norma stanovuje požadavky na zkušební prostředí, přístrojové vybavení i postupy k zjištění hladiny akustického tlaku na ploše, z níž se pak vypočítává hladina akustického výkonu zdroje hluku s výsledky, které mají 2. třídu přesnosti.
Metody stanovené v této normě dovolují určení hladiny akustického výkonu A i hladiny akustického výkonu v kmitočtových pásmech.
Určování hladiny akustického výkonu ze změřených hladin akustického tlaku je založeno na předpokladu, že ve zkušební místnosti je akustický výkon zdroje přímo úměrný střednímu kvadrátu akustického tlaku průměrovaného v čase a prostoru.
V normě je tabulkovou formou uveden přehled mezinárodních norem pro určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku užívajících metod s obalovými plochami, poskytující různé třídy přesnosti.
Normativní přílohy A, B a C uvádějí postupy pro posuzování akustického prostředí, polohy mikrofonů na polokulové měřící ploše a rozmístění mikrofonů na měřící ploše tvaru rovnoběžnostěnu.
Informativní přílohy D, E a F uvádějí směrnice pro detekci impulzního hluku, pro určení indexu směrovosti a použitou literaturu.

Označení ČSN ISO 3744 (011604)
Katalogové číslo 19072
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963190723
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 3744 (011604)
Tato norma nahradila ČSN 01 1604 (011604) z června 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)