ČSN 35 1121 (351121) Zrušená norma

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 do 500 kV.A s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 36 kV. Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 24 kV

ČSN 35 1121 Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 do 500 kV.A s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 36 kV. Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 24 kV
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předmětem této normy jsou požadavky na jmenovité elektrické charakteristiky, rozměry a konstrukce. V národních normách mohou být specifikovány i jiné požadavky.

Označení ČSN 35 1121 (351121)
Katalogové číslo 19105
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963191058
Změny a opravy Z1 10.99t, Z2 9.07t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2011
a nahrazena ČSN EN 50464-1 (351121)
Tato norma nahradila ČSN 35 1121 (351121) z prosince 1988
ČSN 35 1125 (351125) z prosince 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 11 21
  • ČSN 351121
  • ČSN 35 11 21 : 1996
  • ČSN 351121:1996
  • ČSN 35 1121:1996