ČSN EN 626-1 (833230) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením. Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 626-1:1994. Obsahuje zásady pro kontrolu rizik, ohrožujících zdraví nebezpečnými látkami, vznikajícími u strojních zařízení. Tato evropská norma nezahrnuje takové nebezpečné látky, které ohrožují zdraví výbuchem, plamenem, vysokou nebo nízkou teplotou, vysokým nebo nízkým tlakem nebo radioaktivními vlastnostmi. Pro účely této normy je použita následující definice: Čl.3.2 Nebezpečné látky: Jakýkoliv chemický nebo biologický faktor, který je nebezpečný zdraví, např. látky nebo přípravky klasifikované jako velmi toxické, toxické, škodlivé, leptavé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní, teratogenní, patogenní, dusivé. Normalizovány jsou následující kapitoly: 4 - Stanovení rizika, 5 - Druhy emisí, 6 - Požadavky a/nebo opatření k odstranění a/nebo snížení rizikovosti, 7 - Informace pro používání a údržbu, 8 - Ověření bezpečnostních požadavků a/nebo opatření. Příloha A se zabývá příklady opatření pro snížení ohrožení nebezpečnými látkami. Poznámka: Překlad normy velmi často vysloveně nesprávně používá slovo "riziko" a myslí tím zpravidla nebezpečnost látky a zavádí velmi málo srozumitelné termíny (např. preparát klasifikovaný jako senzitivní nebo karcinogennost způsobená hašením olejů apod.). Kromě toho obsahuje řadu hrubých překladových chyb (např. v chemickém názvosloví), a z toho vyplývajících desinformujících souvislostí. (Např. pod pojmem dusivé látky má norma na mysli plyny, které účinkují dusivě jen vytěsněním obsahu kyslíku. Plete nenáležitý termín "kysličníky" s náležitým "oxidy" apod. ČSN EN 626-1 (83 3230) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN EN 626-1 (833230)
Katalogové číslo 19135
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963191355
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 626-1 +A1 (833230)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)