ČSN EN ISO 8580 (635221) Zrušená norma

Pryžové a plastové hadice. Stanovení odolnosti proti ultrafialovému záření za statických podmínek (ISO 8580:1987)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 8580:1995. Uvádí 3 metody pro stanovení odolnosti vnějšího obalu hadic proti ultrafialovému světlu: Metoda 1: pro vnitřní průměry až do 25 mm včetně, prováděná na samostatné hadici; Metoda 2: pro vnitřní průměry větší než 25 mm, prováděná na zkušebním tělese ze stěny hadice; Metoda 3: pro vnitřní průměry větší než 25 mm, prováděná na zkušebním tělese z obalu hadice. Obvykle se používá metoda 1 nebo 2. Metoda 3 se použije pouze tehdy, není-li možno provést zkoušku podle metody 2. Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN EN ISO 8580 (63 5221) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN EN ISO 8580 (635221)
Katalogové číslo 19253
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963192536
Norma byla zrušena k 1. 5. 2012
a nahrazena ČSN EN ISO 30013 (635221)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)