ČSN P 74 2871 (742871) Zrušená norma

Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení

ČSN P 74 2871 Systémy dodatečného předpínání. Obecné požadavky a zkoušení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato předběžná norma platí pro schvalování systémů dodatečného předpínání betonových konstrukcí navržených podle ČSN 73 1201 a ČSN 73 6207. Pro schvalování jiných předpínání (např. zemní kotvy) platí jen v rozsahu stanoveném smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem. Tato norma obsahuje obecné požadavky na systémy dodatečného předpínání a způsob jejich zkoušení. Norma obsahuje v podstatě jen dvě kapitoly: požadavky na systémy dodatečného předpínání a zkoušky a kontrola. Norma věnuje zvláštní pozornost provádění těchto prací, protože je jimi zajišťována bezpečnost staveb. Za pozornost stojí normativní přílohy A, B, C a E a informativní přílohy D, F, G a H, kde jsou podrobně popsány zkoušky předpínací výztuže, kotvení, trubek, injektovatelnosti apod. ČSN P 74 2871 byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN P 74 2871 (742871)
Katalogové číslo 19067
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963190679
Změny a opravy Z1 10.98t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2012
a nahrazena ČSN P 74 2871 (742871)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo