ČSN ISO/IEC 11179-3 (979736) Zrušená norma

Informační technika. Specifikace a normalizace datových prvků. Část 3: Základní atributy datových prvků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO/IEC 11179 specifikuje atributy datových prvků. Vymezuje množinu základních atributů nezávisle na jejich užití v aplikačních systémech, databázích, při výměně zpráv atd. Tato část ISO/IEC 11179 je použitelná pro čtyři základní činnosti:
a) definice, specifikace a obsahy sborníků datových prvků;
b) návrh a specifikaci datových modelů orientovaných na aplikace, databází a typů zpráv pro výměnu dat;
c) aktuální užití dat při komunikaci a v systémech zpracování informací
d) výměnu nebo odkazy mezi různými soubory datových prvků.

Pro zvýšení výkonnosti v prostředí správy dat může být soubor základních atributů rozšířen o dodatečné atributy. V této části ISO/IEC 11179 nejsou zahrnuty žádné logické ani fyzické struktury. Obsáhlé funkce správy dat také vyžadují soubor pravidel a procedur pro klasifikaci, definici, pojmenování a registraci datových prvků. Tato pravidla a procedury jsou mimo rozsah této normy a obsahují je ostatní části ISO/IEC 11179. Tato norma neobsahuje techniky pro implementaci slovníků datových prvků.

Označení ČSN ISO/IEC 11179-3 (979736)
Katalogové číslo 19344
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963193441
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN ISO/IEC 11179-3 (979736)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736)
Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat