ČSN EN 30993-4 (855220) Zrušená norma

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky. Část 4: Výběr zkoušek interakcí s krví

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 30993-4:1993. ISO 10993 s obecným názvem "Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky" má tyto části: Část 1: Pokyny pro výběr zkoušek. Část 2: Požadavky na ochranu zvířat. Část 3: Zkouška genotoxicity , karcinogenity a reprodukční toxicity. Část 4: Výběr zkoušek interakcí s krví. Část 5: Zkoušky cytotoxicity; metody in vitro. Část 6: Zkoušky lokálních účinků po implantaci. Část 7: Rezidua po sterilizaci ethylenoxidem. Část 8: Klinické zkoušky. Část 9: Degradace materiálů ve vztahu k biologickým zkouškám. Část 10: Zkoušky dráždivosti a alergizace. Část 11: Zkoušky systemické toxicity. Část 12: Příprava vzorků a referenčních materiálů. Tato 4. část ISO 10993 (= ČSN EN 30993) poskytuje pokyny agenturám, výrobcům, výzkumným laboratořím a dalším pro hodnocení interakcí prostředků zdravotnické techniky s krví. Norma popisuje: klasifikaci lékařských a dentálních prostředků zdravotnické techniky určených pro styk s krví na základě určeného použití a doby styku, jak je definováno v ISO 10993-1; základní principy hodnocení interakce prostředků zdravotnické techniky s krví; výklad zásad pro uspořádaný výběr zkoušek, společně s principy a vědeckými základy těchto zkoušek. Podrobné požadavky na zkoušení nelze specifikovat vzhledem k omezením vyplývajícím z úrovně poznání i z přesnosti zkoušek interakcí prostředků zdravotnické techniky s krví. Informativní příloha A obsahuje hodnocení kardiovaskulárních prostředků zdravotnické techniky a protéz při funkci in vivo, informativní příloha B obsahuje principy a vědecký základ laboratorních zkoušek a informativní příloha C bibliografii. ČSN EN 30993-4 (85 5220) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN EN 30993-4 (855220)
Katalogové číslo 20514
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963205144
Norma byla zrušena k 1. 10. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 10993-4 (855220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)