ČSN ISO 6107-7 (750175) Zrušená norma

Jakost vod. Slovník. Část 7

ČSN ISO 6107-7 Jakost vod. Slovník. Část 7
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6107-7:1990. Definuje termíny používané v sedmé části seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtina, francouzština a ruština) jsou v této normě uvedeny i ekvivalentní termíny v němčině. Za termíny a definice ISO lze však považovat jen termíny a definice v oficiálních jazycích. Odborné termíny jsou uvedeny v češtině. Česky je definováno cca 42 hesel. Z mnoha definic za pozornost stojí: Čl. 18 Tvrdý detergent: Detergent s obsahem povrchově aktivní látky odolávající primárnímu biologickému rozkladu, jehož povrchová aktivita se výrazně nesnižuje biologickým čištěním. Čl. 36 Měkký detergent: Detergent s obsahem povrchově aktivní látky dobře rozložitelné, jehož povrchová aktivita se podstatně snižuje v průběhu biologického čištění. ČSN ISO 6107-7 (75 0175) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN ISO 6107-7 (750175)
Katalogové číslo 19006
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963190068
Norma byla zrušena k 1. 5. 2011
a nahrazena ČSN ISO 6107-7 (750175)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6107-1 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 1

ČSN ISO 6107-2 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 2

ČSN ISO 6107-3 (750175)
Jakost vod. Slovník. Část 3

ČSN ISO 6107-4 (750175)
Jakost vod. Slovník. Část 4

ČSN ISO 6107-5 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 5

ČSN ISO 6107-6 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 6

ČSN ISO 6107-8 (750175)
Jakost vod. Slovník. Část 8

ČSN ISO 6107-9 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík