ČSN ISO 6107-1 (750175) Zrušená norma

Jakost vod. Slovník. Část 1

ČSN ISO 6107-1 Jakost vod. Slovník. Část 1
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6107-1:1986. Definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod. Termíny a definice jsou uspořádány ve dvou hlavních kapitolách: 1 Názvosloví vztahující se k druhům vod. 2 Názvosloví vztahující se k úpravě a akumulaci vod nebo čištění odpadních vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních jazycích ISO (angličtina, francouzština a ruština) jsou v této normě uvedeny i ekvivalentní termíny v němčině. Za termíny a definice ISO lze však považovat jen termíny a definice v oficiálních jazycích. Odborné termíny jsou uvedeny v češtině. Česky je definováno cca 90 hesel. ČSN ISO 6107-1 (75 0175) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN ISO 6107-1 (750175)
Katalogové číslo 19000
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963190006
Norma byla zrušena k 1. 8. 2010
a nahrazena ČSN ISO 6107-1 (750175)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6107-2 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 2

ČSN ISO 6107-3 (750175)
Jakost vod. Slovník. Část 3

ČSN ISO 6107-4 (750175)
Jakost vod. Slovník. Část 4

ČSN ISO 6107-5 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 5

ČSN ISO 6107-6 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 6

ČSN ISO 6107-7 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 7

ČSN ISO 6107-8 (750175)
Jakost vod. Slovník. Část 8

ČSN ISO 6107-9 (750175)
Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík