ČSN EN 60243-3 (346463) Zrušená norma

Zkušební metody elektrické pevnosti pevných izolačních materiálů. Část 3: Dodatečné požadavky na impulsní zkoušky (IEC 243-3:1993)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 243 stanoví požadavky, dodatečné k těm, které jsou uvedeny v IEC 243-1, na stanovení elektrické pevnosti pevných elektroizolačních materiálů vůči impulsním napěťovým rázům.
POZNÁMKA - Tato část je založena na ASTM metodě D3426, se kterou má být technicky totožná.

Označení ČSN EN 60243-3 (346463)
Katalogové číslo 19254
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963192543
Norma byla zrušena k 1. 8. 2002
a nahrazena ČSN EN 60243-3 (346463)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60243-1 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 1: Zkoušky při průmyslových kmitočtech

ČSN EN 60243-2 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 2: Dodatečné požadavky na zkoušky stejnosměrným napětím

ČSN EN 60243-3 ed. 2 (346463)
Elektrická pevnost izolačních materiálů - Zkušební metody - Část 3: Dodatečné požadavky na impulzní zkoušky (1,2/50 µs)