ČSN ISO 6097 (300416) Zrušená norma

Traktory a samojízdné zemědělské stroje. Systémy vytápění a větrání v uzavřených kabinách. Zkušební metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6097:1989. Stanoví zkušební metodu funkce systémů vytápění a větrání v uzavřených kabinách traktorů a samojízdných zemědělských strojů. Metoda umožňuje porovnání systémů vytápění a větrání kabin a stanovení klimatických podmínek uvnitř kabiny s ohledem na stanovené požadavky na teplotu a rychlost vzduchu. Tohoto může být dosaženo dvěma různými, ale ekvivalentními postupy: Zkouškou v chladicí komoře a zkouškou mimo chladicí komoru. V druhém případě je nezbytné dodržet požadavky na rychlost vzduchu a neovlivnit výsledky zkoušek působením energie okolního prostředí. Jsou vzaty v úvahu dva základní systémy vytápění: vytápění nezávislé na motoru: V tomto případě je systém vytápění nastaven podle návrhu výrobce; vytápění závislé na motoru: v tomto případě je systém vytápění zkoušen s motorem zatíženým podle stanovených podmínek, které přibližně odpovídají zatížení motoru traktoru při jízdě po silnici s prázdným přívěsem. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Na obr. 1 jsou stanovena i místa měření v kabině, a to podle vztažného bodu SIP. ČSN ISO 6097 (30 0416) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN ISO 6097 (300416)
Katalogové číslo 19187
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963191874
Norma byla zrušena k 1. 7. 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)