ČSN 56 9149 (569149)

Zmrazené předsmažené bramborové hranolky

ČSN 56 9149 Zmrazené předsmažené bramborové hranolky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 347 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V normě jsou zapracovány údaje z CODEX STAN 114:1981. Články 3.2.1, 3.2.2.2, kapitola 4 a 7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazné na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví České republiky. Články 3.2.2.1, 3.2.5 a 3.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. závazné na základě požadavku Ministerstva zemědělství České republiky. Norma je určena pro zmrazené předsmažené bramborové hranolky, které byly vyrobeny z hlíz Solanum tuberosum L, a které jsou určeny k přímé spotřebě bez dalšího zpracování s výjimkou přebalení v případě potřeby. Články zezávazněné MZ ČR se týkají všeobecných požadavků (3.2.1), obsahu volných mastných kyselin v tuku (čl.3.2.2.2) a aditiv (kapitola 4), resp. balení (kapitola 7). Norma tedy stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 9149 byla vydána v březnu 1996.
"Změnou 1)-11/1997", vydanou v listopadu 1997, se s účinností od 1.12.1997 mění údaje o fosforečnanech v čl.4.1.1 a 4.1.2.
"Změnou 2)-12/1997", vydanou v prosinci 1997, se s účinností od 1. 1 1998 ruší čl.8.4 a nahrazuje novým textem a doplňuje čl. 8.5, 8.5.1, 8.5.2 a 8.5.3.

Označení ČSN 56 9149 (569149)
Katalogové číslo 19126
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963191263
Změny a opravy Z1 11.97t, Z2 12.97t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 91 49
  • ČSN 569149
  • ČSN 56 91 49 : 1996
  • ČSN 569149:1996
  • ČSN 56 9149:1996