ČSN 73 0040 (730040) Zrušená norma

Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva

ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení seizmického zatížení technickou seizmicitou a odezvy stavebních objektů bytových, občanských a objektů pro průmyslovou a zemědělskou výrobu v oblastech s výskytem technických otřesů na území ČR. Lze ji použít pro návrh a posouzení i jiných objektů a konstrukcí, pokud pro ně neplatí zvláštní normy nebo předpisy. Pro posuzování seizmických sil od velkých výbuchů platí článek 4.8 a pro posuzování vlivu seizmicity na nadzemní nádrže s vodou platí článek 5.7. Neplatí pro návrh a posouzení objektů a konstrukcí, které kmitají vlivem buzení instalovanými stroji nebo zařízením, nebo které jsou přímo pojížděny dopravními prostředky. Norma neplatí pro jaderné elektrárny. Normalizovány jsou zejména následující kapitoly: 4 - Zatížení, 5 - Odezva a její posouzení, 6 - Experimentální ověřování zatížení a odezvy. ČSN 73 0040 byla vydána v březnu 1996. Nahradila čl. 24 a část IV. ČSN 73 0036 jiné číslo) z 16.11.1973.

Označení ČSN 73 0040 (730040)
Katalogové číslo 19592
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963195926
Norma byla zrušena k 1. 5. 2019
a nahrazena ČSN 73 0040 (730040)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 00 40
  • ČSN 730040
  • ČSN 73 00 40 : 1996
  • ČSN 730040:1996
  • ČSN 73 0040:1996