ČSN EN 21563 (856320) Zrušená norma

Stomatologie. Dentální alginátové otiskovací hmoty (ISO 1563:1990)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 21563:1991. Platí pro dentální alginátové otiskovací hmoty, které se ve stomatologii používají pro zhotovení otisků zubů a měkkých tkání v ústní dutině. Norma specifikuje požadavky pro dentální materiály obsahující alginát jako základní gelovací přísadu, která po smíchání s vodou podle návodu výrobce je schopna vytvořit vhodnou hmotu pro otiskování. Normalizována je kapitola: 4 Požadavky: V této kapitole, podle čl.4.2 "Biokompatibilita" se odkazuje na úvod o biokompatibilitě. Bohužel v úvodu nic na toto téma není. Dále jsou normalizovány kapitoly: 5 Odběr vzorků, 6 Zkušební metody, 7 Návod k použití, 8 Balení a značení. Norma je doplněna nákresy jednotlivých zařízení. Postupy zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN EN 21563 (85 6320) byla vydána v březnu 1996.

Označení ČSN EN 21563 (856320)
Katalogové číslo 19194
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 1996
Datum účinnosti 1. 4. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963191942
Norma byla zrušena k 1. 3. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 21563 (856320)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)