ČSN (normy i změny) z června 1994

zobrazit normy po skupinách

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 7539-5 (038172) - červen 1994

Koroze kovů a slitin. Zkouška koroze za napětí. Část 5: Příprava a používání vzorků tvaru C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

222 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 3005-1 (133005) - červen 1994

Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky

230 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 3002-2 (220013) - červen 1994

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 2: Geometria aktivnej časti rezných nástrojov. Všeobecné prevodové vzorce, vzťahujúce sa na nástrojové a pracovné uhly

350 Kč

ČSN ISO 3002-3 (220014) - červen 1994

Rezné nástroje. Základné veličiny pri rezaní a brúsení. Časť 3: Geometrické a kinematické veličiny pri rezaní

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 9826 (259342) - červen 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Parshallovy žlaby a žlaby typu Saniiri

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 7421 (267421) - červen 1994

Osvědčení výkonu regálových zakladačů. Délky trvání manipulačních cyklů

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60215 +A1 (334110) - červen 1994

Bezpečnostní ustanovení pro rádiové vysílače (obsahuje změnu A1:1992)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A2 10.96t

530 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 317-29 (347307) - červen 1994

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 29: měděné pravoúhlého průřezu lakované polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní vrstvou z polyamid-imidu, třída 200

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.97t, Z2 12.98t, Z3 2.11t

407 Kč

ČSN IEC 120 (348110) - červen 1994

Rozměry spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z1 (360340) - červen 1994

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

945 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 2 (389101) - červen 1994

Třídy požárů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 24943 (420515) - červen 1994

Ocel a litina. Stanovení mědi. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (ISO 4943:1985)

190 Kč

ČSN 42 2880 (422880) - červen 1994

Slitina 42 2880 na odlitky trvalých magnetů AlNi

65 Kč

ČSN 42 2881 (422881) - červen 1994

Slitina 42 2881 na odlitky trvalých magnetů AlNi

65 Kč

ČSN 42 2882 (422882) - červen 1994

Slitina 42 2882 na odlitky trvalých magnetů AlNi

65 Kč

ČSN 42 2887 (422887) - červen 1994

Slitina 42 2887 na odlitky trvalých magnetů AlNiCoTiCu

65 Kč

ČSN 42 2891 (422891) - červen 1994

Slitina 42 2891 na odlitky trvalých magnetů AlNiCoNb

65 Kč

ČSN 42 2893 (422893) - červen 1994

Slitina 42 2893 na odlitky trvalých magnetů AlNiCoTiCu

65 Kč

ČSN 42 2895 (422895) - červen 1994

Slitina 42 2895 na odlitky trvalých magnetů AlNiCoNb

65 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 319 (490151) - červen 1994

Trieskové a vláknité dosky. Stanovenie pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky

190 Kč

ČSN ISO 7950 (496340) - červen 1994

Dřevozpracující zařízení. Jednořetězové dlabačky. Terminologie a přejímací podmínky

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6503 (673037) - červen 1994

Nátěrové hmoty. Stanovení celkového olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0212-4 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 4: Liniové stavební objekty

230 Kč

ČSN ISO 8322-2 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

190 Kč

ČSN ISO 8322-7 (730212) - červen 1994

Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování

230 Kč

ČSN 73 1701/změna Z2 (731701) - červen 1994

Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 5664 (757449) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci

125 Kč

ČSN ISO 6778 (757450) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda

125 Kč

ČSN ISO 7150-1 (757451) - červen 1994

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.07t

222 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 22313 (800820) - červen 1994

Plošné textilie. Zjišťování mačkavosti - schopnosti zotavení horizontálně složeného vzorku měřením úhlu zotavení

125 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN ISO 6370-1 (945053) - červen 1994

Smalty. Stanovení odolnosti proti oděru. Část 1: Přístroj pro zkoušky oděrem

65 Kč