ČSN ISO 1683 (011626) Zrušená norma

Akustika. Vybrané referenční veličiny pro hladiny v akustice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1683:1983. Stanovuje referenční veličiny a definuje některé hladiny v akustice. Používá se pro proměnné veličiny. Vyjímáme definice, uvedené v těchto článcích: Čl. 3.1: Hladiny v akustice: V tabulce 1 jsou uvedeny různé hladiny v akustice vyjádřené v decibelech. Je-li násobný faktor roven dvaceti, čitatelem podílu je efektivní hodnota veličiny pole, není-li uvedeno jinak. Je-li násobný faktor roven deseti, čitatelem podílu je výkonová veličina související s energií , není-li uvedeno jinak. Čl.4.2: Referenční akustický tlak: V tabulce 2 jsou uvedeny dvě referenční veličiny pro akustický tlak. Jedna z nich používá výlučně pro zvuk šířený vzduchem, i když to není ve shodě s bodem 0,4; dává se jí přednost pro široký rozsah jejího běžného používání a pro korektnost definice přípustných hladin akustického tlaku. Druhou hodnotu je třeba použít pro zvuk, který se šíří jiným prostředím než je vzduch. Čl.4.3: Referenční rychlost vibrací: V tabulce 2 je uvedena jedna referenční rychlost vibrací. Hodnota 1 nm.s-1 je založena na běžném odhadu minimální očekávané rychlosti vibrací, což je ve shodě s požadavky bodů 0.3 a 0.4 ČSN ISO 1683. Poznámka: Pro zvuk, který se šíří vzduchem a konstrukcemi se používá vyšší referenční rychlost, a to 50 nm.s-1. Důsledkem toho pak je, že hladina akustického výkonu, hladina akustického tlaku a hladina rychlosti vibrací pro postupnou rovinnou vlnu ve vzduchu mají téměř stejnou velikost. Požadavky bodů 0.4 a 0.5 ovšem splněny nejsou. Čl.4.4: Referenční zrychlení vibrací: V tabulce 2 je uvedeno jedno referenční zrychlení vibrací. Hodnota 1 µm.s-2 je založená na běžném odhadu minimálního očekávaného zrychlení vibrací, což je ve shodě s požadavky bodů 0.3 a 0.4 ČSN ISO 1683. Poznámka: Pro zvuk , který se šíří konstrukcemi se používá také vyšší referenční zrychlení, a to 10 µm.s-2. Požadavky bodů 0.3 a 0.4 ČSN ISO 1683 ovšem splněny nejsou. Kromě toho je normalizována tabulka 1, uvádějící různé hladiny v akustice, vyjádřené v decibelech, na níž odkazuje definice 3.1. Dále je normalizována tabulka 2, uvydějící vybrané veličiny, na níž se odkazuje v defifinici 4.3 a 4.4. ČSN ISO 1683 (01 1626) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO 1683 (011626)
Katalogové číslo 16303
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963163031
Změny a opravy Z1 10.95t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 1683 (011626)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)