ČSN 47 0170 (470170) Zrušená norma

Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Stanovení svahové dostupnosti. Bezpečnost práce

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro zemědělské a lesnické traktory, samojízdné stroje a v sestavách s pracovními stroji nebo nákladem (zátěží) umístěným vpředu, mezi koly nebo vzadu, a s přípojnými vozidly (přívěsnými nebo návěsnými stroji nebo dopravními prostředky - přívěsy a návěsy, bez hnané nápravy). Jde o dvounápravová motorová vozidla s pohonem, popř. brzděním jednou nebo dvěma nápravami a s řízením předními, zadními nebo všemi koly včetně kloubového řízení. Norma platí též pro přívěsy a návěsy a pro návěsy a návěsné stroje se zdvojenou nápravou.Tato norma stanoví podmínky a způsob určení terenní svahové dostupnosti pro uvedená motorová vozidla samotná i v sestavách. Tuto normu lze také použít pro nákladní automobily používané při zemědělských a lesnických operacích mimo pozemní komunikace. V kap. 2 - Termíny a definice je v čl.2.1 tato definice: Svahová dostupnost: Největší dovolený úhel svahu ve stupních pro jízdu zemědělského (lesnického vozidla samostatně nebo v soupravě při daných podmínkách (rychlosti, stavu povrchu); je mezí odolnosti proti skluzu, odolnosti proti převržení a funkční způsobilosti součástí vozidel na svahu při respektování míry bezpečnosti. V kap. 4 - Technická charakteristika se v čl.4.1 stanoví: Svahová dostupnost (SVD) vozidla je směrodatným pro výrobce a provozovatele vozidel, jehož dodržení v provozu přispěje k omezení výskytu kritických situací. Určení svahové dostupnosti vychází z hodnocení pohybu sestavy na svahu při způsobech jízdy používaných na svažitých pozemcích. Svahová dostupnost (SVD) se stanoví výpočtem dílčích kritérií, která zahrnují odolnost proti skluzu a odolnost proti převržení, a která postihují rozhodující manévry na svahu při různých rychlostech za sucha i za mokra a na základě kritérií postihujících funkční způsobilost vozidla nebo sestavy. Respektování takto určené svahové dostupnosti zajistí bezpečný pohyb soupravy na svahu libovolným způsobem. Ve velmi podrobné normě je pak stanovena aparatura, příprava a podmínky pro měření , výpočty a konečně zpracování výsledků a záznam o zkouškách. Další údaje (symboly, vzorce, nákresy apod.) jsou v mnoha tabulkách a obrázcích. ČSN 47 0170 byla vydána v červnu 1994. Poznámka: I když to v normě není uvedeno, musela nahradit návrh ČSN 47 0170 Zemědělské stroje a traktory. Stanovení svahové dostupnosti. Bezpečnost práce, protože měl nejen stejný název, ale i velmi podobný obsah. Připomínky k tomuto návrhu se měly uplatňovat do 31.12.1991.

Označení ČSN 47 0170 (470170)
Katalogové číslo 16308
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963163086
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 47 01 70
  • ČSN 470170
  • ČSN 47 01 70 : 1994
  • ČSN 470170:1994
  • ČSN 47 0170:1994