ČSN ISO 6778 (757450)

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda

ČSN ISO 6778 Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6778:1984. Specifikuje potenciometrickou metodu stanovení amonných iontů v surové a odpadní vodě včetně splašků, s pomocí membránové amoniakové elektrody. (Tj. "amoniakové iontově selektivní elektrody /ISE/".) Podstata zkoušky: Zkoušený objem vzorku se alkalizuje tlumivým roztokem hydroxidu sodného s komplexotvorným činidlem k úpravě pH na hodnotu 12 a na komplexaci kovů, které by jinak byly komplexovány amoniakem. Amonné ionty přecházejí v alkalickém prostředí na hydratovaný amoniak. Amoniak se stanoví membránovou ISE, která reaguje na parciální tlak amoniaku v roztoku. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6778 (75 7450) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO 6778 (757450)
Katalogové číslo 16332
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963163321
Dostupnost skladem (tisk na počkání)