ČSN ISO 7150-1 (757451)

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda

ČSN ISO 7150-1 Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7150-1:1984. Specifikuje manuální spektrometrickou metodu stanovení amonných iontů ve vodě.
Poznámka: Automatizovaná spektrometrická metoda stanovení amonných iontů je předmětem ISO 7150-2. Podstata zkoušky: Spektrometrické měření modré sloučeniny asi při 655 nm; sloučenina vzniká reakcí amonných iontů se salicylanem a chlornanovými ionty v přítomnosti nitrosopentakyanoželezitanu sodného (nitroprussidu sodného). Chlornanové ionty se tvoří in situ alkalickou hydrolýzou sodné soli N,N-dichlor-1,3,5 -triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-trionu (dichlorisokyanuratan sodný). Při pH 12,6 reaguje vznikající chloramin v přítomnosti nitroprussidu sodného se salicylanem sodným. Vzhledem k tomu jsou do stanovení zahrnuty jakékoliv ve vzorku přítomné chloraminy. Součástí činidla je citronan sodný, který maskuje rušivé vlivy kationtů, zvláště vápníku a hořčíku. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 7150-1 (75 7451) byla vydána v červnu 1994. Nahradila část 19 ČSN 83 0520 z 31.5.1976 a část 26 ČSN 83 0530 z 27.10.1978.

Označení ČSN ISO 7150-1 (757451)
Katalogové číslo 16333
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963163338
Změny a opravy Z1 5.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)