ČSN 13 3005-1 (133005)

Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky

ČSN 13 3005-1 Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Čl.3..2, 3.3, 3.4, 6.1 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Norma stanoví základní požadavky na rozsah povinného a doplňkového značení armatur a způsoby jeho provedení a platí pro průmyslové armatury obecného použití. Neplatí pro speciální druhy armatur - pro které jsou specifické požadavky na značení v příslušných normách. Technické požadavky této normy doplňují ČSN EN 19. Poznámka: Recenzent vyslovuje domněnku, že norma byla vydána také proto, aby bylo možno některá ustanovení zezávaznit, což v ČSN EN 19 možné není. Ze zezávazněných článků vyjímáme: Čl.3.2: Značení armatur musí být čitelné a trvalé a provedeno tak, aby odolávalo opotřebení a poškození. Čl.3.3: Značení musí být umístěno na tělese, přírubě nebo na identifikačním štítku... Čl.3.4: Pokud je použit identifikační štítek, musí být značení na něm provedeno tak, aby bylo trvalé a čitelné a nemohlo být poškozeno opotřebením, a štítek nemohl být odtržen. V kapitole 4 se pojednává o povinném značení (např. světlost, tlak, materiál a směr průtoku) a v kapitole 5 o značení doplňkovém (např. teplota, rozměry závitů, druh proudící tekutiny apod.). Kapitola 6 se zabývá provedením značení, při čemž čl.6.1 pojednává o odlití, vylisování, vyražení nebo použití identifikačního štítku. Čl.6.2 pak připomíná, že vyražením se nesmí poškodit armatury. Kap. 7 se vztahuje k umístění, kapitola 8 ke grafickému provedení a konečně normativní příloha A uvádí příklady provedení. ČSN 13 3005-1 byla vydána v červnu 1994. Spolu s ČSN EN 19 nahradila ČSN 13 3005-1 z 28.2.1985.

Označení ČSN 13 3005-1 (133005)
Katalogové číslo 16322
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963163222
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 133005-1
  • ČSN 13 30 05-1