Třída 1330 - Armatury průmyslové, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 13 - Armatury a potrubí

ČSN 13 3000 (133000) - srpen 1981

Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.89, Z2 9.96t

382 Kč

ČSN EN 736-1 (133001) - září 2018 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur

190 Kč

ČSN EN 736-2 (133001) - únor 2017 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 2: Definice součástí armatur

230 Kč

ČSN EN 736-3 (133001) - září 2008 aktuální vydání

Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů

230 Kč

ČSN EN ISO 22153 (133001) - říjen 2021

Elektrické pohony pro průmyslové armatury - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12627 (133002) - září 2018 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12266-1 (133003) - říjen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.20t

250 Kč

ČSN EN 12266-2 (133003) - květen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 19 (133004) - leden 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Označování kovových armatur

190 Kč

ČSN 13 3005-1 (133005) - červen 1994

Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 10497 (133006) - duben 2023 nové vydání

Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22109 (133007) - srpen 2020

Průmyslové armatury - Převodovka pro ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16668 +A1 (133008) - červen 2020 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje

440 Kč

ČSN EN ISO 15848-1 (133009) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN ISO 15848-2 (133009) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1267 (133010) - srpen 2012 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Měření průtokových ztrát s použitím vody jako zkušební tekutiny

350 Kč

ČSN EN 12516-1 +A1 (133011) - březen 2019 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 12516-2 +A1 (133011) - květen 2022 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12516-3 (133011) - srpen 2003 aktuální vydání

Armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 3: Experimentální metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.04t

210 Kč

ČSN EN 12516-4 +A1 (133011) - březen 2019 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 4: Metoda výpočtu těles armatur zhotovených z kovových materiálů jiných než ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12760 (133015) - únor 2017 aktuální vydání

Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN 13 3020 (133020) - listopad 1993

Průmyslové armatury. Materiál na hlavní součásti. Technické požadavky a podmínky použití

340 Kč

ČSN EN 12570 (133023) - květen 2001

Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.20t

145 Kč

ČSN EN 558 (133031) - září 2022 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 23632 (133032) - duben 2023

Průmyslové armatury - Validace návrhu - zkoušení armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12982 (133034) - leden 2011 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem

340 Kč

ČSN EN 16722 (133036) - duben 2016

Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur se závitovými konci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13709 (133040) - prosinec 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily

230 Kč

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - listopad 2022 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 28921-2 (133045) - srpen 2017

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13397 (133055) - srpen 2002

Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů

230 Kč

ČSN 13 3060-1 (133060) - květen 1988

Armatury průmyslové. Technické předpisy. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN 13 3060-2 (133060) - leden 1978

Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.89t, Z2 6.93

255 Kč

ČSN 13 3060-3 (133060) - leden 1978

Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.89t, Zb 8.90, Z3 6.93

190 Kč

ČSN 13 3060-4 (133060) - říjen 1993

Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur

230 Kč

ČSN EN 12569 (133065) - duben 2021 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Armatury pro chemické a petrochemické průmyslové procesy - Požadavky a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12351 (133070) - září 2010 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Ochranné kryty armatur s připojovacími přírubami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 61518 (133085) - listopad 2001

Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5210 (133090) - listopad 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5211 (133091) - listopad 2017 aktuální vydání

Průmyslové armatury - Připojení částečně otočných pohonů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15081 (133095) - duben 2008

Průmyslové armatury - Montážní sady pro připojení částečně otočných pohonů armatur

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15714-1 (133096) - červen 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice

190 Kč

ČSN EN 15714-3 (133096) - duben 2023 nové vydání

Průmyslové armatury - Pohony - Část 3: Pneumatické kyvné pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15714-4 (133096) - duben 2010

Průmyslové armatury - Pohony - Část 4: Hydraulické částečně otočné pohony průmyslových armatur - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15714-5 (133096) - listopad 2022

Průmyslové armatury - Pohony - Část 5: Pneumatické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15714-6 (133096) - duben 2023

Průmyslové armatury - Pohony - Část 6: Hydraulické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo