Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 3743-2 (011605) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli. Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0116 Akustika

ICS: 17.140.10 Akustická měření a snižování hluku všeobecně

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje metodu pro určení hladin akustického výkonu malých, přemístitelných zdrojů hluku. Pro měření se zdroje instalují ve speciálně upravené místnosti s předepsanou dobou dozvuku v celém sledovaném kmitočtovém rozsahu. Hladina akustického výkonu A zkoušeného zdroje je určována z jednotlivých hladin akustického tlaku A změřených v každé poloze mikrofonu, spíše než ze součtu hladin akustického tlaku v oktávových pásmech. Tato přímá metoda nevyžaduje referenční zdroj zvuku , ale je pro ni nezbytná specielní dozvuková zkušební místnost. Metoda je založena na předpokladu, že časově a prostorově průměrované hladiny akustického tlaku ve zkušební místnosti je možno použít k určení hladiny akustického výkonu vyzařovaného zdrojem. Vlastnosti speciální zkušební místnosti jsou zvoleny tak, že vliv místnosti na vyzařovaný akustický výkon zkoušeného zdroje je malý. Je stanoven počet poloh mikrofonu a požadovaný počet poloh umístění zdroje ve zkušební místnosti. Norma stanovuje požadavky na speciální dozvukovou zkušební místnost, použité přístroje, instalaci a provoz zdroje, měření ve zkušební místnosti, výpočet hladin akustického výkonu, zaznamenávané informace a informace uváděné v protokolu.
V normě je tabulkovou formou uveden přehled mezinárodních norem stanovující různé metody pro určení hladin akustického výkonu strojů a zařízení.
Normativní příloha A uvádí vlastnosti a kalibrace referenčního zdroje zvuku. Informativní přílohy B, C a D uvádějí směrnice pro návrh speciální dozvukové zkušební místnosti, příklady vhodných přístrojových systémů a bibliografii.
Metoda uvedená v normě je vhodná pro měření všech typů hluku ve stanoveném kmitočtovém rozsahu s vyjímkou impulsního hluku složeného z izolovaných impulzů akustické energie.

ISO 3743-2 je jednou z mezinárodní normy, která se skládá z následujících dvou částí:

Část 1 Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti Část 2 Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

Označení ČSN ISO 3743-2 (011605)
Katalogové číslo 19997
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963199979
Změny a opravy Z1 3.97t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 3743-2 (011605)
Tato norma nahradila ČSN ISO 3743 (011605) z června 1994
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3743-1 (011605)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami

ČSN EN ISO 3743-2 (011605)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti