ČSN ISO 3743-2 (011605) Zrušená norma

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli. Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

ČSN ISO 3743-2 Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli. Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje metodu pro určení hladin akustického výkonu malých, přemístitelných zdrojů hluku. Pro měření se zdroje instalují ve speciálně upravené místnosti s předepsanou dobou dozvuku v celém sledovaném kmitočtovém rozsahu. Hladina akustického výkonu A zkoušeného zdroje je určována z jednotlivých hladin akustického tlaku A změřených v každé poloze mikrofonu, spíše než ze součtu hladin akustického tlaku v oktávových pásmech. Tato přímá metoda nevyžaduje referenční zdroj zvuku , ale je pro ni nezbytná specielní dozvuková zkušební místnost. Metoda je založena na předpokladu, že časově a prostorově průměrované hladiny akustického tlaku ve zkušební místnosti je možno použít k určení hladiny akustického výkonu vyzařovaného zdrojem. Vlastnosti speciální zkušební místnosti jsou zvoleny tak, že vliv místnosti na vyzařovaný akustický výkon zkoušeného zdroje je malý. Je stanoven počet poloh mikrofonu a požadovaný počet poloh umístění zdroje ve zkušební místnosti. Norma stanovuje požadavky na speciální dozvukovou zkušební místnost, použité přístroje, instalaci a provoz zdroje, měření ve zkušební místnosti, výpočet hladin akustického výkonu, zaznamenávané informace a informace uváděné v protokolu.
V normě je tabulkovou formou uveden přehled mezinárodních norem stanovující různé metody pro určení hladin akustického výkonu strojů a zařízení.
Normativní příloha A uvádí vlastnosti a kalibrace referenčního zdroje zvuku. Informativní přílohy B, C a D uvádějí směrnice pro návrh speciální dozvukové zkušební místnosti, příklady vhodných přístrojových systémů a bibliografii.
Metoda uvedená v normě je vhodná pro měření všech typů hluku ve stanoveném kmitočtovém rozsahu s vyjímkou impulsního hluku složeného z izolovaných impulzů akustické energie.

ISO 3743-2 je jednou z mezinárodní normy, která se skládá z následujících dvou částí:

Část 1 Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti Část 2 Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

Označení ČSN ISO 3743-2 (011605)
Katalogové číslo 19997
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1996
Datum účinnosti 1. 10. 1996
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963199979
Změny a opravy Z1 3.97t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 3743-2 (011605)
Tato norma nahradila ČSN ISO 3743 (011605) z června 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3743-1 (011605)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami

ČSN EN ISO 3743-2 (011605)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti