ČSN EN ISO 3743-2 (011605) Zrušená norma

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

ČSN EN ISO 3743-2 Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část normy ISO 3743 stanovuje poměrně jednoduchou technickou metodu pro určení hladin akustického výkonu malých, přemístitelných zdrojů hluku. Při měření se zdroje instalují ve speciálně upravené místnosti s předepsanou dobou dozvuku v celém sledovaném frekvenčním rozsahu. Hladina akustického výkonu A zkoušeného zdroje je určována z jednotlivých hladin akustického tlaku A změřených v každé poloze mikrofonu, spíše než ze součtu hladin akustického tlaku v oktávových pásmech. Tato přímá metoda nevyžaduje referenční zdroj zvuku, ale je pro ni nezbytná speciální dozvuková zkušební místnost. Tato přímá metoda je založena na předpokladu, že časově a prostorově průměrované hladiny akustického tlaku ve zkušební místnosti je možno použít k určení hladiny akustického výkonu vyzařovaného zdrojem. Vlastnosti speciální zkušební místnosti jsou voleny tak, že vliv místnosti na vyzařovaný akustický výkon zkoušeného zdroje je malý. Je stanoven počet poloh mikrofonu a požadovaný počet poloh umístění zdroje ve zkušební místnosti. Směrnice pro návrh speciální zkušební místnosti jsou v příloze B.

Označení ČSN EN ISO 3743-2 (011605)
Katalogové číslo 85539
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2010
Datum účinnosti 1. 4. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963855394
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 3743-2 (011605)
Tato norma nahradila ČSN ISO 3743-2 (011605) z září 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 3743-1 (011605)
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro zkušební místnosti s tuhými stěnami