ČSN ISO 8322-8 (730212) Zrušená norma

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8322-8:1992. ISO 8322 sestává z následujících částí s obecným názvem Pozemní stavby - Měřicí přístroje - Postupy pro určování přesnosti během používání: Část 1: Teorie. Část2: Měřická pásma. Část 3: Optické nivelační přístroje. Část 4: Teodolity. Část 5: Optické provažovací přístroje. Část 6: Laserové přístroje. Část 7: Přístroje používané při vytyčování. Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m. Část 9: Elektrické dálkoměry do 500 m. Část 10: Zkoušení hranolů pro krátké vzdálenosti. Postupy uvedené v této osmé části ISO 8322 se týkají určování přesnosti během používání elektronických dálkoměrů (EDM) v pozemním stavitelství pro vzdálenosti do 150 m. Postup je určen pro ty typy elektronických dálkoměrů, které se používají pro geodetická, kontrolní a ověřovací měření a také pro získání údajů o přesnosti přístrojů. ČSN ISO 8322-8 (73 0212) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO 8322-8 (730212)
Katalogové číslo 16274
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963162744
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN ISO 17123-4 (730220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 8322-2 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

ČSN ISO 8322-7 (730212)
Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování