ČSN EN 304 (075304) Zrušená norma

Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva

ČSN EN 304 Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 304:1992. Platí pro zkoušení tepelných výkonů kotlů pro ústřední vytápění na kapalná paliva (dále jen "kotle"), kombinovaných kotlů a ohřívačů vody. Požadavky jsou stanoveny v EN 303-1 a EN 303-2 (do 1.7.1994 v ČR nezavedeny). Tato norma obsahuje požadavky a doporučení pro provádění a hodnocení postupu při zkoušení kotlů a také technické podmínky, při nichž se musí zkoušky provádět. Vedle normalizace měřicích přístrojů a metod měření se norma velmi púodrobně zabývá popisem jednotlivých zkoušek. V přílohách jsou uvedeny podrobnější postupy pro provádění měření, na používané veličiny a další. ČSN EN 304 (07 5304) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN EN 304 (075304)
Katalogové číslo 16168
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963161686
Změny a opravy Z1 1.96t, A1 5.99t, A2 1.04t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2019
a nahrazena ČSN EN 304 (075304)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)