ČSN ISO 7150-2 (757451) Zrušená norma

Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 2: Automatizovaná spektrometrická metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7150-2:1986. Specifikuje automatizovanou spektrometrickou metodu stanovení amonných iontů ve vodě.
Poznámka: Pokud jde o manuální spektrometrickou metodu stanovení amonných iontů, viz ISO 7150-1. Podstata zkoušky: Spektrometrické měření modré sloučeniny asi při 650 nm; sloučenina vzniká reakcí amonných iontů se salicylanem a chlornanovými ionty v přítomnosti nitrosopentakyanoželezitanu sodného (nitroprussidu sodného). Chlornanové ionty se tvoří in situ alkalickou hydrolýzou sodné soli N,N-dichlor-1,3,5 -triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-trionu (dichlorisokyanuratan sodný). Při pH 12,6 reaguje vznikající chloramin v přítomnosti nitroprussidu sodného se salicylanem sodným. Vzhledem k tomu jsou do stanovení zahrnuty jakékoliv ve vzorku přítomné chloraminy. Součástí činidla je citronan sodný, který maskuje rušivé vlivy kationtů, zvláště vápníku a hořčíku. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 7150-2 (75 7451) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO 7150-2 (757451)
Katalogové číslo 16334
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963163345
Norma byla zrušena k 1. 10. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7150-1 (757451)
Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda