ČSN ISO/IEC 9126 (369020) Zrušená norma

Informační technika. Hodnocení softwarového produktu. Charakteristiky jakosti a návod pro jejich používání

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO/IEC 9126:1991. Definuje šest charakteristik, které popisují s minimem překrývání jakost softwaru. Tyto charakteristiky určují základní směr pro další propracování a popis jakosti softwaru. Směrnice popisují použití charakteristik jakosti pro hodnocení jakosti softwaru. Tato mezinárodní norma ISO nespecifikuje subcharakteristiky a metriky, metody pro měření, klasifikaci a hodnocení. Mezinárodní norma ISO vychází z definice jakosti obsažené v ČSN ISO 8402. ČSN ISO/ IEC 9126 (36 9020) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO/IEC 9126 (369020)
Katalogové číslo 16183
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963161839
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9126-1 (369020)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)