ČSN EN 19 (133004) Zrušená norma

Značení průmyslových armatur pro obecné použití

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 19:1992. Platí pro značení průmyslových armatur obecného použití. Popisuje označení, která musí být povinně uvedena a ta, která mohou být uvedena jako doplňková. Dále určuje jakým způsobem musí být značení na armatuře umístěno, (Např. na tělese, přírubě, na identifikačním štítku). Ve stručné normě jsou v čl.2.2 údaje pro značení armatur stanoveny tabelárně. V tab. 1 s 19 položkami je např. pod pol. 5 uvedena šipka, označující směr proudění, pod pol. 7 nejvyšší přípustná provozní teplota a pod pol. 9 nejvyšší přípustný pracovní přetlak. ČSN EN 19 (13 3004) byla vydána v červnu 1994. Spolu s ČSN 13 3005-1 z r.1993 nahradila v plném rozsahu ČSN 13 3005-1 z 28.2.1985.

Označení ČSN EN 19 (133004)
Katalogové číslo 16326
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963163260
Norma byla zrušena k 1. 2. 2003
a nahrazena ČSN EN 19 (133004)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)