ČSN 74 4505 (744505) Zrušená norma

Podlahy. Společná ustanovení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví požadavky pro navrhování, provádění a zkoušení podlah ve stavebních projektech. Norma se nevztahuje na nemovité kulturní památky a na některé stavební objekty zemědělské výstavby. Vedle názvoslovné části jsou normalizovány všeobecné a technické požadavky. V technických (kap. 3) pak: v čl.3.9 "Tepelně technické vlastnosti" (tepelný odpor apod. odkazem na ČSN 73 0540 a ČSN 73 0560), dále v čl.3.11 "Akustické vlastnosti" (především kročejová a vzduchová neprůzvučnost odkazem na ČSN 73 0531); podlaha, jako součást stropu se výrazným způsobem podílí na jeho akustických vlastnostech; proto podlaha a její části musí po celou dobu své životnosti splňovat požadavky na ochranu proti hluku. Dále čl.3.14 "Bezpečnost užívání a požární bezpečnost" blíže specifikuje v čl.3.14.1 "Hořlavost a šíření požáru po povrchu". Z hlediska požární bezpečnosti staveb nejsou na požárně technické vlastnosti podlah kladeny zvláštní požadavky. Ve vyjímečných případech se stanovuje stupeň hořlavosti, popř. index šíření plamene is. Celý text čl.3.15 "Hygienické požadavky" jednak v obecné poloze uvádí, že jsou řešeny všeobecným odkazem na hygienické předpisy, zejména pokud jde o uvolňování pachů nad hranici zjistitelnou organolepticky a škodliviny nad hranici nejvyšší přípustné koncentrace. Výslovně je uvedeno, že nové výrobky pro podlahy, zejména ze syntetických pryskyřic a nových, dosud nezavedených polymerních materiálů se projednávají - včetně technologických postupů zabudování - s hlavními hygieniky. Jednotlivé druhy podlahovin mohou být použity jen pro účel, pro který byly schváleny. Dále jsou navrhovány např. požadavky na navrhování, provádění a zkoušení podlah. Zkouší se např. vzduchová a kročejová neprůzvučnost, (čl.6.15), odolnost proti biologickým vlivům (čl.6.18), hořlavost (6.19) a další. ČSN 74 4505 byla vydána v červenci 1994. Nahradila ČSN 74 4505 z 26.10.1988.

Označení ČSN 74 4505 (744505)
Katalogové číslo 16317
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963163178
Změny a opravy Z1 11.99t, Z2 11.01t, Z3 12.05t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN 74 4505 (744505)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 74 45 05
  • ČSN 744505
  • ČSN 74 45 05 : 1994
  • ČSN 744505:1994
  • ČSN 74 4505:1994