ČSN 73 7505 (737505) Zrušená norma

Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 5.1.1 a celá kap. 4 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Ministerstva hospodářství ČR, na základě jeho požadavku. Kap. 10 této normy je podle téhož zákona. závazná v rozsahu působnosti Ministerstva vnitra ČR - Hlavní správy Sboru požární ochrany, na základě jeho požadavku. Čl.3.2.1 a 4.1.8 této normy jsou rovněž podle téhož zákona závazné v rozsahu působnosti Ministerstva dopravy ČR, na základě jeho požadavku. Norma platí pro projektování sdružených tras v kolektorech, technických chodbách, technických kanálech a suterénních rozvodech, v nichž jsou společně uložena alespoň dvě různá vedení, jimiž jsou pro území měst a obcí zajišťovány následující akce: zásobování vodou, zásobování energiemi, přenos informací, zabezpečení dopravy odpadů, potrubí se stlačeným vzduchem. Jsou normalizoványzejména tyto kapitoly: Kap. 3 "Základní ustanovení", kap. 4 "Stavební řešení", kap. 5 "Trubní a kabelové sítě", kap. 6 "Výstroj", kap. 7 "Základní vybavení". V této kapitole stojí za pozornost čl.7.3 "Větrání",resp. čl.7.3.1 "Výměna vzduchu v kolektoru a technické chodbě musí odpovídat požadavkům na větrání, které jsou vyvolány: pobytem osob; množstvím sdíleného tepla z instalovaných trubních a kabelových vedení; vývinem škodlivin z udaných zdrojů instalovaných vedení a příslušných armatur, eventuálně škodlivin vznikajících při pracích s otevřeným ohněm, při svařování, natírání apod.; dalšími požadavky ovlivňujícími intenzitu větrání (např. požadavek na snižování relativní vlhkosti vzduchu v kolektoru). Pro případ odvodu škodlivin při pracích s otevřeným ohněm a při pracích při kterých vznikají nebezpečné plyny a páry (natírání, proplachy plynovodu, sváření apod.), musí být sdružená trasa vybavena stabilním nebo mobilním větracím zařízením. Další normalizované kapitoly jsou kap. 8 "Zabezpečovací zařízení" a kap. 9 "Bezpečnostní a barevné značení", ve které zaznamenáváme čl.9.2 "Orientační a bezpečnostní značení" a čl.9.2.4, kde se uvádí: "Bezpečnostní barvy a tvary bezpečnostních značek se použijí podle ČSN 01 8010, ČSN 01 8012". Konečně, a zvlášť podrobně je rozpracována kap. 10 "Požární bezpečnost". ČSN 73 7505 byla vydána v červnu 1994. Nahradila ČSN 73 7505 z 10.8.1987.

Označení ČSN 73 7505 (737505)
Katalogové číslo 16307
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963163079
Změny a opravy Z1 1.98t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2017
a nahrazena ČSN P 73 7505 (737505)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 75 05
  • ČSN 737505
  • ČSN 73 75 05 : 1994
  • ČSN 737505:1994
  • ČSN 73 7505:1994