ČSN ISO 7503-2 (404012) Zrušená norma

Hodnocení povrchové kontaminace. Část 2: Povrchová kontaminace tritiem

ČSN ISO 7503-2 Hodnocení povrchové kontaminace. Část 2: Povrchová kontaminace tritiem
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7503-2:1988. Tato druhá část ČSN ISO 7503 se vztahuje na hodnocení kontaminace povrchu zařízení a pracovních prostor, stínicích kontejnerů na radioaktivní látky a uzavřených zářičů tritiem. Nevztahuje se na hodnocení kontaminace povrchu kůže a oděvu tritiem. Poznámka: Hodnocení povrchové kontaminace zářiči beta (maximální energie záření beta větší než 0,15 MeV) a zářiči alfa je náplní ČSN ISO 7503-1. Hodnocení kontaminace povrchů dalšími radionuklidy praktického významu (např. zářiči se záchytem elektronů a zářiči s izomerovým přechodem) jsou náplní další části ISO 7503, která se zpracovává. Podobně jako prvá část ČSN ISO 7503, obsahuje i tato druhá část podrobný popis postupů hodnocení povrchové kontaminace a obsah protokolu o měření. ČSN ISO 7503-2 (4012) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN ISO 7503-2 (404012)
Katalogové číslo 16365
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963163659
Norma byla zrušena k 1. 5. 2017
a nahrazena ČSN ISO 7503-2 (404012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7503-1 (404012)
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 1: Obecné zásady

ČSN ISO 7503-3 (404012)
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů