ČSN EN 2 (389101)

Třídy požárů

ČSN EN 2 Třídy požárů
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 190 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 2:1992. Určuje třídy požárů podle druhu hořlavé látky. Z tohoto důvodu není určena zvláštní třída požáru zahrnující elektrické nebezpečí. Tento dokument klasifikuje rozdílné druhy požárů do 4 kategorií, které musí být určeny podle druhu hořlavé látky. Tato klasifikace je zvláště užitečná při hašení požárů hasicími přístroji. Normalizovaná klasifikace požárů různých druhů slouží především pro dorozumívání v ústním a písemném styku.
Podle této klasifikace je: třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím.
třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství.
třída C: Požáry plynů.
třída D: Požáry kovů.

Žádné jiné údaje normalizovány nejsou.

ČSN EN 2 (38 9101) byla vydána v červnu 1994. Nahradila tabulku 2 ČSN 38 9100 z 11.6.1982.

Označení ČSN EN 2 (389101)
Katalogové číslo 16144
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A4
EAN kód 8590963161440
Změny a opravy A1 5.05t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo