ČSN ISO 8322-6 (730212) Zrušená norma

Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 6: Laserové přístroje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8322-6:1991. ISO 8322 sestává z následujících částí s obecným názvem Pozemní stavby - Měřicí přístroje - Postupy pro určování přesnosti během používání: Část 1: Teorie. Část2: Měřická pásma. Část 3: Optické nivelační přístroje. Část 4: Teodolity. Část 5: Optické provažovací přístroje. Část 6: Laserové přístroje. Část 7: Přístroje používané při vytyčování. Část 8: Elektronické dálkoměry do 150 m. Část 9: Elektrické dálkoměry do 500 m. Část 10: Zkoušení hranolů pro krátké vzdálenosti. Postupy uvedené v této šesté části ISO 8322 se použijí při určování a stanovení přesnosti během používání laserových přístrojů a pomocného vybavení pro měření vzdáleností od roviny nebo přímky nebo pro měření určitého sklonu určeného laserovým paprskem. Rovina nebo přímka může být vodorovná, svislá nebo šikmá. Použití elektronických dálkoměrů se zabudovaným laserovým paprskem není v této části ISO 8322 zahrnuto. ČSN ISO 8322-6 (73 0212) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN ISO 8322-6 (730212)
Katalogové číslo 16272
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963162720
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN ISO 17123-6 (730220)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 8322-2 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 2: Měřická pásma

ČSN ISO 8322-7 (730212)
Geometrická přesnost při výstavbě. Určování přesnosti měřicích přístrojů. Část 7: Přístroje používané při vytyčování