ČSN EN 136-10 (832210) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Obličejové masky pro speciální použití. Požadavky, zkoušení a značení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 136-10:1992. Platí pro obličejovou masku pro speciální použití, např. při zdolávání ohně, v dolech. Stanoví minimální požadavky na tuto masku při užití jako součást ochranného prostředku dýchacích orgánů při speciálním užití. Obsahuje laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, kterými se stanoví soulad s požadavky. Norma také poměrně exaktně definuje dýchací odpor. Z tohoto hlediska musí obličejová maska pro přetlakové dýchací přístroje na vzduch se závitovou přípojkou podle ČSN EN 148-3 splňovat následující požadavky: Vdechovací odpor: <= 350 Pa s umělými plícemi (nastavenými na 40 zdvihů za minutu, při objemu zdvihu 2,5 l). Vydechovací odpor: <= 420 Pa při nepřetržitém průtoku 10 l.min-1, nebo <= 700 Pa s umělými plícemi (nastavenými na 25 zdvihů za minutu, při objemu zdvihu 2,0 l) a nebo konečně <= 1000 Pa s umělými plícemi (nastavenými na 40 zdvihů za minutu, při objemu zdvihu 2,5 l). Dýchací odpor se zjišťuje u kompletního přístroje umělými plícemi se sinusovou charakteristikou s 25 zdvihy za minutu při objemu 2,0 l/zdvih nebo se 40 zdvihy za minutu při objemu zdvihu 2,5 l. Dýchací odpor kompletního přístroje se také měří nepřetržitým objemovým průtokem vzduchu 10 l.min-1 s maskou umístěnou na Sheffieldské zkušební hlavě. Norma konečně obsahuje i stručné požadavky na značení a specifikuje také obsah návodu k použití. Za významné pokládáme ustanovení, že v tomto návodu musí být upozorněno i na všechny problémy, které je možné běžně očekávat jako např.: nasazení lícnicové části (kontrola před použitím), dále že je nepravděpodobné, že jsou splněny požadavky na těsnost jsou-li pod těsnicí plochou masky vousy nebo brýle, dále na riziko vyvolané přítomností kyslíku a vzduchu obohaceného kyslíkem, resp. na význam kvality vdechovaného vzduchu, a konečně na použití přístroje v ovzduší s nebezpečím exploze. ČSN EN 136-10 (83 2210) byla vydána v červnu 1994.

Označení ČSN EN 136-10 (832210)
Katalogové číslo 16324
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963163246
Norma byla zrušena k 1. 1. 1999
a nahrazena ČSN EN 136 (832210)

Další příbuzné normy

ČSN EN 136 (832210)
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení