ČSN EN 50050 (332034) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Elektrostatické ruční stříkací zařízení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50050:1986. Stanoví konstrukční a zkušební požadavky na elektrostatické ručně ovládané a obsluhované stříkací pistole a jejich příslušenství, pokud jsou určeny k nanášení nátěrových hmot, práškových plastů nebo vloček, které mohou vytvářet výbušné směsi. Tato evropská norma dále stanoví požadavky na ruční stříkací zařízení, které je určeno pro nanášení vloček na povrchy s naneseným lepidlem, které může vytvářet výbušnou plynnou atmosféru. V prostoru s nebezpečím výbuchu musí být příslušenství chráněno v souladu s kapitolou 3 této normy. Tato zařízení a všechny části stříkací pistole, chráněné některým z typů ochran proti výbuchu uvedených v ČSN EN 50014, musí rovněž splňovat požadavky pro daný typ ochrany proti výbuchu podle ČSN EN 50014. Za pozornost stojí některé definice, např.: V čl.2.3.1. Hořlavé práškové plasty a vločky: práškové plasty nebo vločky, které se ve snadno zápalné formě po krátkém působení zápalného zdroje vznítí a po jeho odstranění hoří dále ( v rámci této normy se práškové plasty a vločky považují vždy za hořlavé). Dále čl.2.3.2: Výbušná atmosféra: směs hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy, práškových plastů nebo vloček se vzduchem v atmosférických podmínkách v takovém objemovém poměru, že vlivem nadměrně vysoké teploty, oblouku nebo jisker může dojít k výbuchu (existuje skutečné nebezpečí). Konečně čl.2.4: Prostor s nebezpečím výbuchu: prostor ve kterém je nebo může být výbušná atmosféra v takovém množství. že jsou nutná pro konstrukci, instalaci a provoz elektrických zařízení zvláštní ochranná opatření. Norma těsně navazuje na řadu ČSN EN 50013-1 až 3, dále na ČSN EN 50059 apod. Vedle zmíněných termínů stanoví požadavky na ochranu a povrchovou teplotu příslušenství, na konstrukční požadavky a na zkoušení. Za pozornost stojí ustanovení o odpovědnosti výrobce a o označování. V podstatě se ukládá, že výrobce (na svou odpovědnost) musí zaručit soulad s obecnými požadavky ČSN EN 50014. ČSN EN 50050 (33 2034) byla vydána v červnu 1994. Nahradila čl.1.7.2 a 1.7.3 ČSN 33 2031 z 10.8.1987 a čl.6.16 ČSN 34 1382 z 13.6.1988.

Označení ČSN EN 50050 (332034)
Katalogové číslo 16091
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963160917
Norma byla zrušena k 1. 6. 2002
a nahrazena ČSN EN 50050 (332034)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)