ČSN ISO 6887 (560102) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro přípravu ředění při mikrobiologickém zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6887:1983. Účelem této normy je poskytnout všeobecné pokyny pro přípravu ředění při mikrobiologickém zkoušení výrobků pro něž neplatí existující normy; dále musí být tato norma vzata v úvahu při tvorbě referenčních metod mikrobiologického zkoušení určených pro potravinářské výrobky nebo krmiva. Určuje všeobecné pokyny pro přípravu ředění při mikrobiologickém zkoušení za aerobních podmínek, a to u výrobků určených pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6887 (56 0102) byla vydána v červnu 1994. Nahradila čl.6.1 až 6.11 a část 7 ČSN 56 0081 (obsahuje ST SEV 3014-81) z 6.7.1983.

Označení ČSN ISO 6887 (560102)
Katalogové číslo 16093
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1994
Datum účinnosti 1. 7. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963160931
Norma byla zrušena k 1. 10. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 6887-1 (560102)