ČSN (normy i změny) z října 1992

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 8127-1 (013836) - říjen 1992

Mikrografie. Kapsové mikrokarty A6. Část 1: Kapsová mikrokarta s pěti kapsami pro 16 mm mikrofilm

125 Kč

ČSN ISO 2768-1 (014240) - říjen 1992

Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.06t

157 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 4735 (024735) - říjen 1992

Valivá ložiska. Axiální kuličková ložiska jednosměrná s kosoúhlým stykem alfa = 60°

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.96t

157 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 4520 (038630) - říjen 1992

Ochrana proti korozi. Chromátové konverzní povlaky na zinku a kadmiu. Technické požadavky

125 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0211 (050211) - říjen 1992

Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN ISO 5822 (052680) - říjen 1992

Zariadenie pre bodové zváranie. Kužeľové valčekové a kužeľové krúžkové kalibre

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.96t

157 Kč

ČSN 05 5370/změna Z1 (055370) - říjen 1992

Zváranie. Zváracie drôty na zváranie ocelí pod tavivom a na elektrotroskové zváranie. Technické predpisy

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 946 (180112) - říjen 1992

Dvojkové stejnosměrné napěťové signály pro systémy měření a řízení procesů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.97t

315 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 2423 (200321) - říjen 1992

Přejímací podmínky pro otočné vrtačky s výškově stavitelným ramenem. Zkoušky přesnosti

190 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN ISO 6899 (210306) - říjen 1992

Přejímací podmínky mechanických lisů s vyložením. Zkoušky přesnosti

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 8925 (277524) - říjen 1992

Stroje na zemné práce a lopatové rýpadlá. Diagnostické otvory

65 Kč

ČSN ISO 9246 (278046) - říjen 1992

Stroje na zemné práce. Dozérové radlice traktorov na pásovom a kolesovom podvozku. Určenie objemu

125 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 8935 (300429) - říjen 1992

Zemědělské a lesnické traktory. Montážní body a otvory pro ovládače přípojných zařízení

125 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN 37 0606/změna Z2 (370606) - říjen 1992

Mechanické spojování vodičů. Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 8016 (470301) - říjen 1992

Zemědělské stroje. Nářaďová kola s integrovaným nábojem

125 Kč

ČSN ISO 5699 (475002) - říjen 1992

Zemědělské stroje, nářadí a zařízení. Rozměry pro mechanické nakládání volně loženého materiálu

65 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN ISO 7884-1 (700510) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 1: Zásady pro stanovení viskozity a vztažných bodů viskozity

190 Kč

ČSN ISO 7991 (700511) - říjen 1992

Sklo. Stanovení středního součinitele délkové (teplotní) roztažnosti

190 Kč

ČSN ISO 7884-8 (700512) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 8: Stanovení (dilatometrické) transformační teploty tg

125 Kč

ČSN ISO 720 (700530) - říjen 1992

Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 121 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

190 Kč

ČSN ISO 719 (700531) - říjen 1992

Sklo. Odolnost skleněné drti proti vodě při 98 °C. Metoda zkoušení a rozdělení do tříd

190 Kč

ČSN 70 0532-2 (700532) - říjen 1992

Sklo. Stanovení odolnosti proti kyselině. Část 2: Vážková metoda

125 Kč

ČSN ISO 7884-6 (700575) - říjen 1992

Sklo. Viskozita a vztažné body viskozity. Část 6: Stanovení bodu měknutí

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 3415 (753415) - říjen 1992

Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.93, opr. 3.96, Z1 9.11t

465 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 5633 (770331) - říjen 1992

Papír a lepenka. Stanovení odolnosti proti pronikání vody

125 Kč

ČSN ISO 4651 (770811) - říjen 1992

Lehčené pryže a plasty. Stanovení dynamické tlumicí účinnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.98t, Amd.1 4.09t

287 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0828 (800828) - říjen 1992

Plošné textilie. Stanovení savosti vůči vodě. Postup vzlínáním

65 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN ISO 4532 (945050) - říjen 1992

Smalty. Stanovení odolnosti smaltovaných výrobků proti nárazu. Zkouška nastřelováním

125 Kč

ČSN ISO 8291 (945050) - říjen 1992

Smalty. Metoda zkoušení samočisticích schopností

125 Kč