ČSN 27 8015 (278015) Zrušená norma

Stavební stroje a zařízení. Osvětlení pracovní zóny. Hodnoty a metody měření

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Čl.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1 a 4.2 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR na základě jeho požadavku. Čl.4.1 a 4.2 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Ministerstva zdravotnictví SR na základě jeho požadavku. Čl.3.3, 3.4, 3.5, 4,1 a 4.2 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma platí pro samojízdné zemní stroje o hmotnosti větší než 2 Mg se sedadlem (sedadly) obsluhy a určuje ukazatele a hodnoty osvětlení pracovní zóny vlastními zdroji světla a metody jejich měření. Pod názvem hmotnost se rozumí provozní hmotnost, která se stanoví podle ČSN 27 8020. Tato norma platí pro stroje a zařízení, jejichž vývoj nebo modernizace byly zahájeny po začátku platnosti normy. Tato norma neurčuje požadavky na osvětlení při přepravě stroje po vlastní ose. Tato norma se používá společně s normou ČSN 27 8009. Norma definuje některé závažné společné termíny, a to např.: Pracovní zóna: je část prostoru, ve kterém je možná činnost stroje a jeho pracovního nástroje v průběhu pracovního nasazení. Dělí se na hlavní pracovní zónu, viditelnou pracovní zónu a obhledovou pracovní zónu a také zahrnuje pracovní zónu obsluhy v kabině a přístupy ke kabině. Hlavní pracovní zóna: je část pracovní zóny viditelné ze vztažného bodu výhledového prostoru, ve které se uskutečňují pohyby stroje a pracovního nástroje v průběhu pracovního cyklu. Definice vztažného bodu výhledového prostoru podle ČSN 27 8009. Viditelná pracovní zóna: je část pracovní zóny viditelné ze vztažného bodu výhledového prostoru. Obhledová pracovní zóna: je část pracovní zóny mimo hlavní a viditelné pracovní zóny, kterou je nutno kontrolovat. Norma dále stanoví v čl.4.1, že osvětlení pracovní zóny a pracovních nástrojů vnějšími svítidly stroje musí zabezpečit hodnoty vyšší než jsou uvedeny v tabulce 1. Hodnoty v této tabulce se pohybují od 2 lx (obhledová pracovní zóna) do 25 lx (hlavní pracovní zóna a pracovní nástroj). Navíc se uvádí, že osvětlenost pracovního nástroje nesmí v žádné jeho krajní poloze klesnout pod 25 lx. Norma také stanoví v čl.4.2, že vnitřní osvětlení kabiny musí odpovídat požadavkům podle čl.3.8 ČSN 83 2046:1985. Pokud jde o měření jsou normalizovány požadavky na jeho přípravu, provedení, vyhodnocení výsledků a sestavení protokolu. ČSN 27 8015 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila čl. 81 až 86 ČSN 27 7009 z 21.2.1974, a čl. 52 až 54 ON 27 8221 z 1.1.1987.

Označení ČSN 27 8015 (278015)
Katalogové číslo 23135
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963231358
Norma byla zrušena k 1. 11. 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 80 15
  • ČSN 278015
  • ČSN 27 80 15 : 1992
  • ČSN 278015:1992
  • ČSN 27 8015:1992