ČSN 73 1202 (731202) Zrušená norma

Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií

ČSN 73 1202 Navrhovanie tenkostenných sieťobetónových konštrukcií
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování tenkostěnných síťobetonových konstrukcí (dále zkráceně síťobetonových konstrukcí) a dílců používaných v objektech pro bydlení, v objektech občanského vybavení, v objektech pro průmyslovou, rostlinou a živočišnou výrobu a v objektech vodohospodářských staveb. Pro navrhování síťobetonových konstrukcí uvedených objektů platí ČSN 73 1201, kterou tato norma doplňuje a zpřesňuje o ustanovení specifická pro tyto konstrukce. Norma neplatí pro navrhování síťobetonových konstrukcí, jejichž teplota betonu je v době používání dlouhodobě vyšší než 100°C. Norma platí pro projektovou dokumentaci, jejíchž zpracování se začne po nabytí účinnosti této normy. Norma také blíže specifikuje pojmy, s nimiž manipuluje: Podle čl.2.1.1. je Síťobeton: Hutný jemnozrnný nepředepjatý beton z přírodního hutného kameniva s objemovou hmotností zrn vyšší než 1800 kg.m-3, vyztužený ocelovou sítí, (viz toto) případně smíšenou výztuží, přičemž tato výztuž splňuje požadavek ukazatele rovnoměrného rozložení výztuže. Podle čl.2.1.3 je pak Síť: Výztužný prvek vytvořený z dvou soustav ocelových drátů zpravidla navzájem kolmých. Norma kromě toho stanovuje požadavky jak na materiály, tak na výpočty, včetně stanovení mezních stavů. ČSN 73 1202 byla vydána v říjnu 1992. Nahradila ČSN 73 1202 z 15.3.1976.

Označení ČSN 73 1202 (731202)
Katalogové číslo 31066
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 10. 1992
Datum účinnosti 1. 11. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963310664
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 12 02
  • ČSN 731202
  • ČSN 73 12 02 : 1992
  • ČSN 731202:1992
  • ČSN 73 1202:1992